Skip to main content

ANBI informatie

bachkoor nijmegen klassieke muziek anbi logo


Het Bachkoor is een Culturele ANBI.
Ons ANBI RSIN nummer is 2910846
Een gift levert extra fiscale voordelen op bij de jaarlijkse aangifte IB.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Belastingdienst.

Doel van de Vereniging Bachkoor Nijmegen

Het doel van de vereniging is het instuderen en uitvoeren van koorwerken van Johann Sebastian Bach en andere componisten.

Bestuur

Jan van der Heijden (voorzitter)
Julia Klep (secretaris)
Hans Gerritsen (penningmeester)
Louis ten Bosch (PR)
Carla van der Steen (bibliothecaris)
Hans Fritschy (concertmanager)

Beleidsplan

  • Jaarlijks wordt op de woensdag voor Pasen alternerend de Johannes Passion of de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd.
  • In het najaar wordt een tweede concert uitgevoerd met repertoire van Bach of andere componisten.
  • Bij  het passieconcert of het najaarsconcert wordt samengewerkt met Phion en de uitvoering vindt plaats in Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen.
  • Tevens streeft het Bachkoor ernaar om jaarlijks een derde concert uit te voeren, waarbij ook de samenwerking wordt gezocht met andere begeleidend orkesten.
  • De repetities vinden wekelijks plaats op maandagavond, met uitzondering van officiële feestdagen en de grote schoolvakanties.
  • Eens in de 2-3 jaar organiseren wij heraudities voor ieder koorlid, teneinde kwaliteitsbehoud te waarborgen.
  • De inkomsten bestaan uit de contributies van de leden, donateursbijdragen, subsidies, schenkingen en legaten; deze dienen de kosten van de vereniging (koordirectie en –begeleiding, huur repetitieruimte, administratie, PR) te dekken. Het resultaat van concerten komt ten bate of ten laste van de algemene middelen.

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. De bestuursleden ontvangen geen beloningen.
Dirigent en repetitor worden beloond volgens de geldende normen.

Download documenten