Ondersteunen als donateur of sponsor

Sinds 2022 kunnen we als Bachkoor, als vanouds weer concerten organiseren met professionele orkesten in de Vereeniging in Nijmegen. De naweeën van de pandemie zijn nog wel voelbaar en worden zichtbaar in een verminderde belangstelling voor de concerten in Nederland. We hebben weliswaar drie mooie concerten kunnen gegeven, maar hebben beduidend meer actie moeten voeren om de belangstelling op z’n minst op hetzelfde niveau te houden en dat is gelukt, mede dankzij donaties voor ons koor.
We kunnen niet zonder donaties en kennen verschillende vormen van financiële ondersteuning variërend van:

• een jaarlijkse donatie met als tegenprestatie gegarandeerde, zelf gekozen plaatsen bij concerten
• een eenmalige of periodieke gift
• het plaatsen van een advertentie in het programmaboekje van een concert
• bedrijfssponsoring

Stuur uw gegevens en uw voorkeur (of uw vraag) naar Jan van der Heijden (e-mail) .

U wordt donateur
Voor donateurs die ons koor financieel willen ondersteunen hebben we de volgende mogelijkheden om een jaarlijkse bijdrage te doen.

1. PP Pianissimo, € 50 of meer, zonder koorverplichting;
2. P Piano, € 120: twee toegangskaarten + programmaboekje;
3. MF Mezzoforte, € 200: vier toegangskaarten + programmaboekjes;
4. F Forte, € 275: vier toegangskaarten + programmaboekjes en 25% korting op maximaal 6 extra entreekaarten;
5. FF Fortissimo, € 600: zes toegangskaarten + programmaboekjes en 25% korting op maximaal 8 extra entreekaarten.

U doet een gewone of periodieke gift
Het Bachkoor is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een gewone gift aan het Bachkoor kunt u verhogen met 25% (tot maximaal €1.250) alvorens af te trekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Voor een periodieke gift die u voor minimaal 5 jaar vastlegt hanteert de belastingdienst ruimere voorwaarden met betrekking tot drempelinkomen en maximum bedrag. Een rekenvoorbeeld: u schenkt jaarlijks € 800. U trekt dan € 1.000 af, wat in schijf 3 van Box 1 een aftrek oplevert van 36,93%, dus € 369,30. Effectief kost de schenking u € 430,70. Wilt u een periodieke gift doen? Wij sturen u graag een overeenkomst toe.
De volledige regeling vindt u op: www.belastingdienst.nl/giften.

U plaatst een advertentie in het programmaboekje
Voor elk concert produceren wij een programmaboekje, dat gretig aftrek vindt. Een advertentie voor een hele pagina (A5-formaat) kost € 225, een halve pagina (A6) kost € 125.
De kosten voor twee concerten in een kalenderjaar bedragen resp. € 300 en € 200.

Uw bedrijf steunt ons als sponsor
Het Bachkoor ziet graag ondernemingen die het koor financieel willen ondersteunen. Sponsoring is een vorm van samenwerken. Wij bespreken graag met u op welke manier Bachkoor Nijmegen voor uw onderneming een rol kan spelen in de communicatie naar uw cliënten en medewerkers. Denkt u bijvoorbeeld aan een besloten concert, een kijkje achter de schermen bij een generale repetitie, een meet and greet met uitvoerenden.
Ook kunt u denken aan het doneren van stoffelijke zaken zoals bloemen na een concert, of u kunt een gewone of periodieke gift doen, zoals hierboven beschreven. U kunt de gift in mindering brengen op de vennootschapsbelasting voor 1,5 x het bedrag.

Legaat
Ook het opnemen van het Bachkoor in uw legaat stellen we zeer op prijs en behoort tot de mogelijkheden. Bij het doneren via legaat behoeft geen erfbelasting van 25% te worden afgedragen.