Bestuursleden en koorleden die aanvullende taken verrichten, krijgen hiervoor geen beloning.