Beleidsplan Bachkoor Nijmegen

 • Jaarlijks wordt op de woensdag voor Pasen alternerend de Johannes Passion of de Matthaus Passion van J.S. Bach uitgevoerd.
 • In het najaar wordt een tweede concert uitgevoerd met repertoire van Bach of andere componisten.
 • Bij zowel het passieconcert als het najaarsconcert wordt samengewerkt met het Gelders Orkest en
  de uitvoering vindt plaats in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen.
 • Tevens streeft het Bachkoor ernaar om jaarlijks een derde concert uit te voeren, waarbij ook de
  samenwerking wordt gezocht met andere begeleidend orkesten.
 • De repetities vinden wekelijks plaats op maandagavond, met uitzondering van officiële feestdagen
  en de grote schoolvakanties.
 • Het streven is om eens in de 2-3 jaar heraudities te organiseren voor ieder koorlid, teneinde
  kwaliteitsbehoud te waarborgen.