Beleidsplan Bachkoor Nijmegen

  • Jaarlijks wordt op de woensdag voor Pasen alternerend de Johannes Passion of de Matthaus Passion van J.S. Bach uitgevoerd.
  • In het najaar wordt een tweede concert uitgevoerd met repertoire van Bach of andere componisten.
  • Bij het passieconcert of het najaarsconcert wordt samengewerkt met Phion en de uitvoering vindt plaats in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen.
  • Tevens streeft het Bachkoor ernaar om jaarlijks een derde concert uit te voeren, waarbij ook de samenwerking wordt gezocht met andere begeleidend orkesten.
  • De repetities vinden wekelijks plaats op maandagavond, met uitzondering van officiële feestdagen en de grote schoolvakanties.
  • Het streven is om eens in de 2-3 jaar heraudities te organiseren voor ieder koorlid, teneinde kwaliteitsbehoud te waarborgen.