De repetities zijn altijd toegankelijk voor belangstellenden. Zij worden geleid door Rob Vermeulen, met pianobegeleiding van Dirk Luijmes. Het koor telt ongeveer 110 leden.

Repetities: iedere maandag van 19.45 tot 22.15, als vanouds weer in het Canisius College, Berg en Dalseweg 207, 6522 BK te Nijmegen. U kunt dan een aantal malen vrijblijvend luisteren en meezingen. Als u vervolgens lid wenst te worden moet u zich melden bij het bestuurslid mevrouw Cora Hekket. Zij organiseert dan een auditie met de dirigent.

Minimaal twee keer meezingen is verplicht om te kunnen auditeren. Een week vóór de auditie ontvangt het lid-in-spe enige muziek, die tijdens de auditie ten gehore moet worden gebracht. De auditie wordt bij voorkeur tijdens de pauze op maandagavond gehouden en duurt ongeveer 15 minuten. Hierbij is behalve de dirigent ook een bestuurslid aanwezig.

Op grond van de auditie beslist de dirigent of u al dan niet voor de wachtlijst in aanmerking komt. Het is mogelijk dat u individuele aanbevelingen krijgt van de dirigent ter voorbereiding op uw lidmaatschap. Mocht er plaats vrijkomen dan zult u, eventueel samen met andere stemgenoten, worden gevraagd nogmaals te komen voorzingen waarna de dirigent beslist wie er op dat moment een goede aanvulling is voor het koor. U zult 2 keer per jaar op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

De contributie bedraagt € 270,– per jaar. Deze kan in termijnen worden betaald, bij voorkeur middels een incassomachtiging. In de contributie is niet opgenomen de prijs voor de aan te schaffen partituren. Deze kunnen aangeschaft worden met korting via het koor. Wij verwachten van u dat u bij alle repetities aanwezig bent (voor details rondom afwezigheid verwijzen we naar het huishoudelijk reglement).

Neem contact op om lid te worden!

Word Lid!