Najaarsconcert 2017
10 november 2017
20:15
Nijmegen
Concertgebouw De Vereeniging
Google Map
Kaarten

“Fauré en Haydn”2017_Najaarsconcert

Nelsonmesse (Missa in Angustiis) van Joseph Haydn
Requiem, Cantique de Jean Racine van Gabriel Faure

Er wordt een inleiding voorafgaande aan het concert verzorgd door musicoloog, recensent en muziekkenner bij uitstek Maarten-Jan Dongelmans
Datum: Vrijdag 10 november
Plaats: Annazaal
Tijd: 19.15 – 19.45
Toegang: gratis
Iedereen is welkom!

Najaarsconcert Bachkoor met het Requiem van Fauré en de Nelsonmesse van Haydn

Op vrijdag 10 november a.s. om 20.15 uur organiseert het Bachkoor Nijmegen een najaarsconcert. Het concert vindt plaats in Concertgebouw De Vereeniging. Aan het concert werken behalve het Bachkoor vier vocale solisten mee en Het Gelders Orkest als begeleidend ensemble. De algehele leiding is in handen van Rob Vermeulen.

Vóór de pauze klinkt de Missa in Angustiis (“Mis in angstige tijden”) voor vier vocale solisten, koor en orkest van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn (1732-1809). Dit stuk, geschreven in 1798, is beter bekend onder de bijnaam Nelsonmesse, Van Joseph Haydn zijn bij het grote publiek speciaal de oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten geliefd geworden. Zijn meesterschap in het schrijven van werken voor koor en orkest bewees Haydn ook in een aantal missen, waaronder de Nelsonmesse. De oorspronkelijke aanduiding “Mis in angstige tijden” verwijst mogelijk naar de dreiging waar een aantal Europese landen, waaronder Haydns geboorteland, aan blootstond als gevolg van de veldtochten van Napoleon. Hoewel hier en daar iets van dreiging doorklinkt is de mis geen somber stuk geworden, maar is sprake van een gevarieerd geheel van stemmingen. De voor Haydn kenmerkende en aanstekelijke positieve grondtoon klinkt ook door in dit krachtige, fraaie werk.

Na de pauze klinkt het beroemde Requiem van de Franse componist Gabriël Fauré (1845-1924) voor twee vocale solisten, koor en orkest. In het geheel van befaamde requiemtoonzettingen neemt die van Fauré een bijzondere plaats in en wel door het intieme en ingetogen karakter ervan. Fauré wilde een troostrijk werk schrijven, waarin de dood haar afschrikwekkende kanten verloren heeft en een oord van hemelse rust en vrede is. Zo is in dit Requiem, anders dan gebruikelijk in dergelijke stukken, geen plaats ingeruimd voor een breed uitgesponnen Dies irae met zijn schildering van een schrikwekkend Laatste Oordeel. De Dag des Oordeels wordt niet verzwegen, maar krijgt een beperkt aantal maten toebedeeld. Het stuk wordt gekenmerkt door een subtiel gebruik van klankkleuren en dynamiek. De meest geliefde onderdelen van het Requiem zijn waarschijnlijk het Pie Jesu met zijn fraaie sopraansolo en het verstilde slotdeel In paradisum.

Het Requiem wordt voorafgegaan door een ander, kort stuk van Fauré, de Cantique de Jean Racine voor koor en orkest. Deze compositie op Franse tekst, door Fauré op 19-jarige leeftijd geschreven, bevat een smeekbede aan God om om te zien naar zijn gelovigen.

Kaarten voor het concert kosten €33,50. Ze zijn te verkrijgen via de stadsschouwburg en daarnaast bij de leden van het Bachkoor. Bestelling via koorleden is financieel gunstig voor het Bachkoor.