Johannes Passion 2017 – J.S. Bach – BWV 245
12 april 2017
20:15
Nijmegen
Concertgebouw De Vereeniging
Google Map
Kaarten

Het Bachkoor Nijmegen koestert zijn meer dan 70-jarige traditie om steeds in de Stille Week één van de twee grote passionen van Bach uit te voeren. De uitvoering in 2017 is gewijd aan ‘de Johannes’, het iets kleinere, maar minstens zo gepassioneerde familielid van ‘de Matthäus’.

Tijd: 12 april 2017; aanvang  20:15u

Plaats: Concertgebouw De Vereeniging

Algehele leiding: Rob Vermeulen
2017-bachkoor-johannes-passion_LR
M.m.v Het Gelders Orkest
en solisten:
Caroline Stam, sopraan,
Rosina Fabius, mezzosopraan,
Andreas Post, tenor, Evangelist en aria’s,
Frans Fiselier, bas, Christus en
Mattijs van de Woerd, bariton, aria’s.

De via de evangelistenpartij (tenor) en de Christuspartij (bas) voorgedragen tekst uit het bijbelboek Johannes vormen de basis van het oratorium. Daaromheen worden door de solisten in de aria’s hun persoonlijk en lyrisch getinte reacties gegeven op Christus’ lijdensgeschiedenis. Ook het koor reageert: dat gebeurt enerzijds via de emotionele volkskoren, waarin de stemmen van bij het lijdensgebeuren betrokken groepen van personen doorklinken. Hoor bijvoorbeeld de moordlustige menigte, die ‘Kreuzige ihn!’ en ‘Weg weg mit dem!’ schreeuwt; en de Romeinse soldaten die bij het kruis dobbelstenen laten rollen met als inzet Jezus’ mantel, in het verende ‘Lasset uns den nicht zerteilen’. Anderzijds geeft het koor stem aan de christelijke gemeente via de bespiegelende koralen, zoals bijvoorbeeld het berouwvolle ‘Petrus, der nicht denkt zurück’. In het bijzonder de talrijke en vaak heftige volkskoren, waarvan een aantal paarsgewijs is gegroepeerd rond het centrale koraal ‘Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn’, verlenen aan de Johannes-Passion het voor dit werk typerende dramatische karakter. Het door het koor gezongen ‘Ruht wohl’ en het slotkoraal ‘Ach Herr, lass dein lieb Engelein’ vormen een ontroerende afsluiting van deze passie.

 

Kaarten voor het concert kosten € 33,50, voor houders van CJP of collegekaart € 30,50.        Ze zijn te verkrijgen via de stadsschouwburg, de kaarten van het standaardtarief daarnaast bij de leden van het Bachkoor. Bestelling via koorleden is financieel gunstig voor het Bachkoor.

 

Voor studenten is er verder de mogelijkheid om, bij beschikbaarheid en bij het tonen van de collegekaart, voor €12,50 een last-minute kaartje te kopen. Deze zijn verkrijgbaar vanaf een half uur voor het begin van het concert aan de kassa van De Vereeniging.