Johannes Passion 2019
17 april 2019
20:15
Nijmegen
Concertgebouw De Vereeniging
Google Map
Kaarten

Tijd: 17 april 2019; aanvang  20:15u2019-04-17 flyer Johannes Passion

Plaats: Concertgebouw De Vereeniging

Algehele leiding: Rob Vermeulen

Met medewerking van:  Het Gelders Orkest

Sopraan.     Amarylles Dieltiens

Alt:               Esther Kuiper

Tenor:         Andreas Post (aria’s en evangelist)

Bas:              Marc Pantus

Christus:     Hugo Oliveira

Trouw aan zijn meer dan 70-jarige traditie om in de Stille Week steeds een van de twee grote Passionen van Johann Sebastian Bach uit te voeren, wijdt het Bachkoor Nijmegen zich dit jaar aan de Johannes Passion, het oudere maar minstens zo gepassioneerde familielid van ‘de Matthäus’.
Uitvoerenden zijn, behalve het Bachkoor, Het Gelders Orkest en een aantal solisten, namelijk sopraan Amaryllis Dieltiens, mezzosopraan Esther Kuiper, tenor Andreas Post (vertolker van de evangelistenrol en van de tenor-aria’s), bas Hugo Oliveira in de Christusrol en de Marc Pantus als vertolker van de bas-aria’s. De algehele leiding berust bij dirigent Rob Vermeulen.
De via de evangelistenpartij en de Christuspartij voorgedragen tekst uit het Bijbelboek Johannes vormt de basis van het oratorium. Daaromheen geven de solisten in de aria’s hun persoonlijk en lyrisch getinte reacties op Christus’
lijdensgeschiedenis. Ook het koor reageert: enerzijds via de emotionele volkskoren, waarin de bij het lijdensgebeuren betrokken groepen van personen zich laten horen. Hoor bijvoorbeeld de moordlustige menigte, die ‘Kreuzige ihn!’ en ‘Weg weg mit dem!’ schreeuwt; en de Romeinse soldaten die bij het kruis dobbelstenen laten rollen met als inzet Jezus’ mantel, in het speelse ‘Lasset uns den nicht zerteilen’.
Anderzijds geeft het koor stem aan de christelijke gemeente via de bespiegelende koralen, zoals bijvoorbeeld het berouwvolle ‘Petrus, der nicht denkt zurück’. Speciaal de vele en vaak heftige volkskoren, waarvan een aantal als het ware concentrisch is gegroepeerd rondom het centrale koraal ‘Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn’, verlenen aan de Johannes Passion het voor dit werk typerende dramatische karakter. Het door het koor gezongen ‘Ruht wohl’ en het slotkoraal ‘Ach Herr, lass dein lieb Engelein’ vormen een ontroerende afsluiting van deze passie.

Toegangskaarten à € 40,62 (Gouden rang) , € 37,02 (1 e rang), € 33,93 (2 e rang) en € 29,82 (3 e rang) zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsschouwburg (tel. 024-3221100) en via de website www.stadsschouwburgendevereeniging.nl.

Ook via de leden van het Bachkoor Nijmegen zijn kaarten verkrijgbaar, bestelling via koorleden is financieel gunstig voor het koor.